Πληροφορίες λένε πως το υπουργείο παιδείας διακόπτει τα μαζικά τεστ στα δημοτικά και νηπιαγωγεία φοβούμενοι της αντιδράσεις και τις ποινικές ευθύνες που προκύπτουν.

Η κυβέρνηση πήρε πίσω την υποχρεωτική εξέταση κορωνοϊού σε παιδιά Δημοτικού Νηπιαγωγείων κ Παιδικών σταθμών.

Σύμφωνα με το υπ αριθ. Πρωτοκόλλου 9223/ΓΔ4 Έγγραφο του υπουργείου Παιδείας με ημερομηνία έκδοσης την 27-1-2021 προς όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ότι η διενέργεια εξέτασης μέσω τεστ κορωνοϊού θα γίνεται σε μαθητές από 16 ετών και εφόσον το επιθυμούν θα δηλώνουν εθελοντικά την πρόθεση τους μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Επισημαίνεται ότι ακόμα και έτσι την απόφαση εξέτασης ανηλίκων παιδιών έχουν οι γονείς τους και ασκουντες τη γονική μέριμνα των τέκνων τους.
Καμία εξέταση ή ιατρική πράξη, ακόμα και η εξέταση μέσω rapid test, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χώρις την συναίνεση των γονέων και Κηδεμόνων των ανηλίκων μαθητών, σύμφωνα με το νόμο 3418/2005 άρθρο 12 όπως επίσης και σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ με αριθμό 251/2015
Αναγνώσεις: 598
Σημερινές: 0