Μία σειρά από πολύ σημαντικά προβλήματα/δυσλειτουργίες που αφορούν την πλατφόρμα της Webex αποκαλύπτονται σε επίσημο έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο μάλιστα συντάχθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο.

Με τις σχετικές επισημάνσεις καταρρέουν και τα τελευταία επιχειρήματα του Υπουργείου για την ασφάλεια της πλατφόρμας (την οποία χρησιμοποιούν εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα στη χώρα) και προκύπτουν ερωτηματικά τόσο για την Cisco, όσο και για την επιλογή του Υπουργείου να καταλήξει στο συγκεκριμένο προϊόν για την τηλεκπαίδευση.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: Μέχρι στιγμής ξέραμε ότι η Cisco, η οποία προσφέρει την πλατφόρμα Webex για τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης ενεργεί μόνη της, χωρίς μεσάζοντες. Σήμερα όμως  αποκαλύπτεται ότι τα προσωπικά δεδομένα μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την τηλεκπαίδευση μέσω Cisco Webex, έρχονται σε γνώση και άλλων εταιρειών, «Υπεργολάβων» της Cisco. Αυτή η παραδοχή γίνεται στο έγγραφο με ΑΠ 230/6759, 11/12/2020, το οποίο συντάχθηκε από τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας για να υπερασπιστεί τις επιλογές του Υπουργείου στην τηλεκπαίδευση. Κοντολογίς, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας το οποίο ένα χρόνο τώρα αρνείται ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης είναι επισφαλής για εκπαιδευτικούς και μαθητές, «μαρτυρά» ότι υφίσταται τεράστιο πρόβλημα!

Αναγνώσεις: 185
Σημερινές: 0