Οι μαθητές στη Ρωσική πόλη του Κρασνοντάρ ευλογήθηκαν με αγιασμό με τέλεσε ιερέας να περάσουν επιτυχώς τις εξετάσεις.

Για αυτό, ένας ιερέας προσκλήθηκε στους μαθητές του γυμνασίου, και τους έρανε με αγιασμό. Οι μαθητές δεν ενοχλήθηκαν αλλά επέδειξαν και την ανάλογη ευσέβεια. Λοιπόν, τώρα σίγουρα όλοι θα έχουν 100 πόντους δηλ. θ΄αριστεύσουν μεταφέρει το Лента στις 3/5/21. Και βέβαια όλοι χωρίς μάσκες, όχι θρησκευτικοί καρναβαλισμοί…

«Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι». Οι τ. σοβιετικοί πολίτες διδάσκουν θεοσέβεια στους δυτικούς αποστάτες που για δεκαετίες τους εγκαλούσαν για τον αθεισμό τους. Ο νέος εκχριστιανισμός της Ρωσίας όχι μόνο δεν συγκίνησε τους υποκριτές αποχριστιανοποιημένους στο μεταξύ χριστιανούς της Δύσης αλλά τους φούρκισε στο σημείο να τους πολεμήσουν στην Ουκρανία που απαριθμεί 10.000 μάρτυρες Ορθοδόξους…

Στην Ελλάδα αντίθετα η αποδόμηση της Ορθοδοξίας στο ζενίθ της:

  • καταργήθηκε αυτή την περίοδο ο αγιασμός στα σχολεία ή έγινε κακήν κακώς,
  • καταργήθηκε σχεδόν ο μαθητικός εκκλησιασμός,
  • η πρωινή προσευχή,
  • τα Θρησκευτικά σαρώνονται από τα ωρολόγια προγράμματα,
  • στο Άγιον Φως πλέον δεν αποδίδεται τιμή Αρχηγού Κράτους,
  • Φανάρι κι Αθήνα προκάλεσαν κατά εντολή Πομπέο Μέγα Σχίσμα στην Ορθοδοξία με Ρωσία, αναγνώρισαν τα σχισματικά μορφώματα στην Ουκρανία.
  • Η Β΄Άλωση της Αγ Σοφίας πέρασε στο ντούκου…
  • Α΄Πάσχα Απαγορευμένο,
  • Β ΄Πάσχα Κορωνοπάσχα

μόνο για καρναβαλίζοντες διπλο-μασκοφόρους πιστούς παρ΄ότι είναι ρητώς διατυπωμένο ότι «τό καλόν οὐ καλόν, ὅταν μή καλῶς γένηται» αλλαγή ώρας Ανάστασης. Αν θεωρούν ότι οι όροι διεξαγωγής του Πάσχα 2021 ήταν οι ενδεδειγμένοι τότε πλανώνται πλάνην οικτράν. «Οπόταν κι έσεται η δευτέρα πλάνη, χείρων της πρώτης». Απαγόρευση στους πιστούς σε μετοχή σε λειτουργία και στα μυστήρια με κοσμικά κριτήρια και προϋποθέσεις που ουδόλως σχέση έχουν με την εκκλησιαστική τάξη π.χ 2 μάσκες….

Όλα τα προηγούμενα είναι επίτευγμα του Φαναρίου και της Ιερωνυμικής ιεραρχίας αφού επί των ημερών τους έγιναν… κι έπεται συνέχεια. Η ιστορία και μάλιστα της Σοβιετικής Ένωσης για να επιστρέψουμε στην αρχή δείχνει ότι όταν η εκκλησία αυτο-απαξιώθηκε δόθηκε στη συνέχεια βορά στους αντιπάλους της κι αυτό θα γίνει. Η εκκλησία αυτοαμφισβητήθηκε αυτουπονομεύθηκε όλη αυτή την περίοδο σε όλους τους τομείς όπως στην αγιαστική και σωστική χάρη των μυστηρίων της μέχρι την διαφορετική λαβίδα εισήγαγε το Φανάρι βλασφημία κατά του Αγ Πνεύματος. (ψιλά γράμματα)

Αναγνώσεις: 81
Σημερινές: 0