Νίκη των λαών στη Γαλλική Βουλή κατά της ψευδο-υγειονομικής ελίτ.

Οι βουλευτές απέρριψαν το άρθρο 1 του νομοσχεδίου που προέβλεπε τη δημιουργία ενός Pass Sanitaire για επιστροφή στην κανονικότητα που ουσιαστικά θα διχοτομούσε τη κοινωνία και θα γκετοποιούσε και θα καταδίκαζε σε κοινωνικό αποκλεισμό από δραστηριότητες μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 
Οι υγειονομικές διακρίσεις στην Γαλλία τέλος. 
Αναγνώσεις: 343
Σημερινές: 0