Οι έρευνες το αποδεικνύουν πριν χρόνια, αλλά όπως φαίνεται οι τότε μελέτες των Κολεγίων, των Επιστημόνων, των Χειρούργων δεν γνώριζαν καλά την δουλειά τους και θα είχαν μαϊμού πτυχία…Ως δια μαγείας, ήρθανε οι σημερινοί και οι προχθεσινοί φωστήρες της επιστήμης να διαψεύσουν και να αλλοιώσουν την πραγματικότητα!

1. 40 χρόνια έρευνας που αποδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα της μάσκας και την βλάβη που προκαλεί στον άνθρωπο

Τα στοιχεία είναι απολύτως σαφή: οι μάσκες δεν μπορούν και δεν εμποδίζουν την εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών και είναι ουσιαστικά τρυβλία Petri *** που αναπτύσσουν μύκητες και βακτήρια που αναπνέετε όλη την ημέρα φορώντας τις εν λόγω μάσκες. Οι χειρουργοί έχουν συζητήσει εκτενώς εδώ και καιρό εάν η χρήση μάσκας ήταν επωφελής για αυτούς και τους ασθενείς τους. Ομόφωνα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μάσκες είναι περιττές και πιθανώς κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.

2. Χρονικά του Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών της Αγγλίας (1981)

Η μελέτη του Δρ. Neil WM Orr  δηλώνει στην αρχή: «Δεν φορούσαν μάσκες σε ένα χειρουργείο για έξι μήνες. Δεν υπήρξε αύξηση της συχνότητας μόλυνσης των εγχειρητικών τραυμάτων.» Η μελέτη συνεχίζει: «Φαίνεται ότι η ελαχιστοποίηση των μολύνσεων μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με το να μην φοράτε καθόλου μάσκα»  και ότι η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης: «είναι μια τυπική διαδικασία που θα μπορούσε να εγκαταλειφθεί. Το συμπέρασμα είναι ότι η χρήση μάσκας έχει πολύ μικρή σχέση με την ευημερία των ασθενών που υποβάλλονται σε γενική χειρουργική ρουτίνας και είναι μια συνήθης πρακτική που θα μπορούσε να εγκαταλειφθεί.»  

3. Παγκόσμιο Περιοδικό Χειρουργικής (1991)

Η περίληψη αυτής της μελέτης του Δρ. Th. Göran Tunevall  τα λέει όλα: «Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι η χρήση χειρουργικών μασκών προσώπου μειώνει τις μετεγχειρητικές μολύνσεις των τραυμάτων. Αντιθέτως, έχει αναφερθεί μείωση 50% μετά την παράλειψη χρήσης της μάσκας προσώπου. Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να αποκαλύψει οποιαδήποτε διαφορά κατά 30% ή μεγαλύτερη στα ποσοστά μόλυνσης του τραύματος κατά την διάρκεια επέμβασης γενικής χειρουργικής, χρησιμοποιώντας μάσκες προσώπου ή όχι.»

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα: «Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση μάσκας προσώπου μπορεί να επανεξεταστεί. Οι μάσκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία της χειρουργικής ομάδας από σταγόνες μολυσμένου αίματος και από αερομεταφερόμενες λοιμώξεις, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι προστατεύουν τον ασθενή που χειρουργείται από μια υγιή ομάδα χειρουργών.»

Με άλλα λόγια, το να φοράτε μάσκες, δημοσίως, δεν κάνει τίποτα για να προστατεύσει τους άλλους από εσάς, εάν είστε άρρωστοι. 

4. Αναισθησία και Ιατρική Εντατικής Θεραπείας (2001)

Ο Δρ. Marcus W. Skinner  και ο Δρ. Brett A. Sutton  διεξήγαγαν μια μετά-ανάλυση. Έψαξαν τη βάση δεδομένων Medline  χρησιμοποιώντας τους όρους ευρετηρίου «χειρουργική μάσκα», «αναισθησιολόγος» και «έλεγχος λοίμωξης». Όλες οι πρωτότυπες μελέτες που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά που εξετάζονται από ομότιμους αναθεωρητές στην αγγλική γλώσσα επανεξετάστηκαν, χωρίς περιορισμούς στο έτος έκδοσης. Ελήφθησαν τριάντα επτά (37) κατάλληλα άρθρα περιοδικών, τα οποία ανέφεραν συνολικά 44 μελέτες που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1905 και 2000.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα: «Υπάρχουν λίγα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η χρήση χειρουργικών μασκών προσώπου από το προσωπικό στο χειρουργείο μειώνει τις μετεγχειρητικές μολύνσεις των τραυμάτων. Δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά μετεγχειρητικής λοίμωξης τραύματος δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ του προσωπικού που φορά μάσκα στο χειρουργείο και του προσωπικού που δεν φορά μάσκα. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν σημαντική μείωση των ποσοστών μόλυνσης των μετεγχειρητικών τραυμάτων όταν το προσωπικό του χειρουργείου δεν φορά μάσκα.»

Τέλος, η μελέτη δηλώνει: «Η απόφαση για την εξάλειψη των μασκών θα προκαλούσε πολλή συζήτηση. Τα στοιχεία για τη διακοπή της χρήσης χειρουργικών μασκών προσώπου φαίνεται να είναι ισχυρότερα από τα διαθέσιμα στοιχεία που υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη χρήση τους.»

5. Neurocirugía – Επίσημη Εφημερίδα της Ισπανικής Εταιρείας Νευροχειρουργικής (2008)

Οι Beder et al.  ξεκίνησαν να δείξουν «εάν ο κορεσμός οξυγόνου της αιμοσφαιρίνης των χειρουργών επηρεάστηκε από τη χειρουργική μάσκα ή όχι κατά τη διάρκεια μεγάλων εγχειρήσεων». Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, διαμήκης και προοπτική μελέτη παρατήρησης πραγματοποιήθηκε σε 53 χειρουργούς χρησιμοποιώντας παλμικό οξύμετρο προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.

Η μελέτη αποκάλυψε μείωση του κορεσμού οξυγόνου των αρτηριακών παλμών (SpO2 ) και ελαφρά αύξηση της συχνότητας των παλμών σε σύγκριση με τις προεγχειρητικές τιμές σε όλες τις ομάδες χειρουργών. Η μείωση ήταν πιο εμφανής στους χειρουργούς ηλικίας άνω των 35 ετών. Οι ρυθμοί παλμών των χειρουργών αυξάνονται και ο SpO2 μειώθηκε μετά την πρώτη ώρα. Αυτή η πρώιμη αλλαγή στο SpO2 μπορεί να οφείλεται είτε στη μάσκα προσώπου είτε στο στρες που προκαλείται κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. 

Με άλλα λόγια, η χρήση μάσκας μειώνει πιθανώς τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα σας μετά από μία μόνον ώρα και αυξάνει τη συχνότητα των παλμών σας. Φανταστείτε τι συμβαίνει μετά από 8+ ώρες φορώντας μάσκες. 

6. Schwarz, Jenetzky, et al. (2020)

Έως τις 26.10.2020 το μητρώο είχε χρησιμοποιηθεί από 20.353 άτομα. Σε αυτήν την δημοσίευση αναφέρουμε τα αποτελέσματα από τους γονείς, οι οποίοι εισήγαγαν δεδομένα για συνολικά 25.930 παιδιά. Ο μέσος χρόνος χρήσης της μάσκας ήταν 270 λεπτά την ημέρα. Προβλήματα που προκλήθηκαν από τη χρήση της μάσκας αναφέρθηκαν από το 68% των γονέων. Αυτές περιελάμβαναν ευερεθιστότητα (60%), πονοκέφαλο (53%), δυσκολία συγκέντρωσης (50%), λιγότερη ευτυχία (49%), απροθυμία να πάει στο σχολείο / νηπιαγωγείο (44%), δυσφορία (42%) μειωμένη μάθηση (38%) ) και υπνηλία ή κόπωση (37%). 

Δικτυογραφία:

1. TRUTH ABOUT MASKS – The COVID Blog–»  https://thecovidblog.com/truth-about-masks/?cf_lbyyhhwhyjj5l3rs65cb3w=2zp8poik4ua9i6w0vd8zmj

2. Is a mask necessary in the operating theatre?–»  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2493952/pdf/annrcse01509-0009.pdf

3. Postoperative wound infections and surgical face masks: A controlled study | SpringerLink–» https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736

4. Do Anaesthetists Need to Wear Surgical Masks in the Operating Theatre? A Literature Review with EvidenceBased Recommendations–» https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0310057X0102900402

5. Postoperative wound infections and surgical face masks: A controlled study | SpringerLink–» https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01658736

6. Corona children studies “Co-Ki”: First results of a Germany-wide registry on mouth and nose covering (mask) in children | Research Square–» https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v2

scripta—manent.blogspot.com

Αναγνώσεις: 293
Σημερινές: 0