ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Του Δρ. Δημητρίου Αντωνίου PhD, FRCS

Ιδιώτη Χειρουργού

Δ/νση:  Οδός Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα ΤΚ 34132

ΑΔΤ ΑΙ 986650/ΤΑ Χαλκίδος, ΑΦΜ 059325986 ΔΥΟ Χαλκίδος

ΑΜ ΤΣΑΥ: 49579, ΑΜΚΑ:18045401330

τηλ.22210-62743, 6943 14 7018, e-mail: dr.dim.antoniou@gmail.com

1)      Γενικόν Χημείο του Κράτους

2)      Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χαλκίδας

Νεοφύτου 74 – 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ

Τηλέφωνο : 22213-54502

E-mail: chalkida.gcsl@aade.gr

3) Α΄ Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αθηνών

Αν. Τσόχα 16 – 115 21 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα : 210-6479337 (Προϊστ.),

 213-2117337, 2117000

E-mail: a_athens.gcsl@aade.gr

4) ΕΟΔΥ Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 151-23

 210 5212000,  info@eody.gov.gr

5) ΕΟΦ, Πρόεδρον

Μεσογείων 284,15562 Χολαργός,

president@eof@gr

 

Θέμα: Ιδιωτική Εξέταση: Ταυτοποίηση επικίνδυνης χημικής ουσίας στην συσκευασία του self-testing για τον κορονοιό Sars-Cov-2

Αξιότιμοι Κοι

Με απόφαση της Κυβέρνησης διατίθεται προς χρήση στον πληθυσμό το self-testing της παραγωγού Κορεάτικης εταιρείας SD BIONSENSOR που το διανέμει η   εταιρεία Roche Diagnostic Hellas, Aμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, τηλ. 210-8174000.

Σύμφωνα όμως με το φυλλάδιο οδηγιών και στην παράγραφο «Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις» η «συσκευασία» (κι όχι το Υγρό του Αντιδραστηρίου) του τεστ αυτού περιέχει την χημικού ουσία «Αιθοξυλιωμένη οκτυλο-/νεενυλοφαινόλη, η οποία φέρει και τα παρακάτω χημικά ονόματα (και το εμπορικό TRITON-X-100).

https://en.wikipedia.org/wiki/Triton_X-100

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated

Polyethylene glycol p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenyl ether

Octyl phenol ethoxylate

Polyoxyethylene octyl phenyl ether

4-Octylphenol polyethoxylate

Η ουσία αυτή, σύμφωνα με το παραπάνω φυλλάδιο, κατατάσσεται, στον Ευρωπαϊκό χώρο από τον European Chemical Agent (ECHA), στις ουσίες-ως προς την επικινδυνότητά της για την υγεία των χρηστών και του περιβάλλοντος- στις «ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία» (SVHC), η οποία όμως σύμφωνα με το ECHA, έχει πλέον περιληφθεί  στην λίστα ουσιών για την χρήση των οποίων απαιτείται ειδική άδεια (authorization list) από τις Ευρωπαϊκές (Commission) κι Εθνικές αρχές, αλλά τέτοια άδεια ΔΕΝ υπάρχει.

https://echa.europa.eu/authorisation-list/-/dislist/details/0b0236e1807df80d

Σημειώνω ότι η ουσία αυτή περιέχεται στα απολυμαντικά-απορρυπαντικά υγρά με τα οποία καθαρίζονται-απολυμαίνονται σκληρές επιφάνειες, όπως λεκάνες τουαλέτας, νιπτήρες, τζάμια κλπ., όπως στα υγρά Jif κλπ.

Επειδή στο φυλλάδιο οδηγιών του παραπάνω self-test δεν διευκρινίζεται-πιστεύω σκοπίμως- το εάν η επικίνδυνη αυτή ουσία βρίσκεται στο άκρο του  βαμβακοφόρου στυλεού  που μπαίνει στην μύτη του χρήση για την λήψη του βιολογικού υλικού ή σε άλλο μέρος της «συσκευασίας», επειδή ο εντοπισμός της ύπαρξης της ουσίας αυτής είναι  ΚΡΙΣΙΜΟΣ για τα ενδεχόμενα επικίνδυνα για την υγεία των χρηστών και του περιβάλλοντος, επειδή επίσης η ουσία αυτή ΔΕΝ μπορεί να βρίσκεται μέσα στο υγρό του Αντιδραστηρίου (γιατί θα κατέστρεφε τις εμπεριεχόμενες ουσίες) κι επειδή τέλος, το θέμα έχει τεράστιο ενδιαφέρον για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, παρακαλώ να μου (μας) διευκρινίσετε σε ποιο εξάρτημα της «συσκευασίας» βρίσκεται η παραπάνω ουσία, κι επιπλέον να ταυτοποιήσετε την οποιαδήποτε άλλη ουσία βρίσκεται στον στυλεό ή σε άλλο μέρος της συσκευασίας (διαφορετικής της παραπάνω).

Η απάντησή σας θα χρησιμοποιηθεί δικαστικά.

Παρακαλώ θεωρείστε στην παρούσα αίτηση μου ως επείγουσα.

 Διάφορα σχετικά links.

https://echa.europa.eu/authorisation-list/-/dislist/details/0b0236e1807df80d

https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.123.919

https://echa.europa.eu/candidate-list-table/-/dislist/details/0b0236e1807db570

 Παρακαλώ, για λόγους διαφάνειας και πιστότητας, να αναζητήσετε την παραπάνω συσκευασία από την εταιρεία διανομής της Roche Hellas, όπως αυτή διανέμεται κι από τα τοπικά φαρμακεία, εναλλακτικά θα σας την καταθέσω εγώ.

 Χαλκίδα 04-05-2021              Ο αιτών

                                              Δημ. Αντωνίου

Αναγνώσεις: 1679
Σημερινές: 0