Ενημερώνουμε το κοινό ότι δημιουργήσαμε νέα ενότητα στο Θέμα «Ρωμαίϊκη μειονότητα» που αφορά απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχουν προκύψει. Το θέμα μπορείτε να το δείτε είτε από το μενού της ιστοσελίδας κάτω από το λίνκ της μειονότητας είτε από τον παρόν σύνδεσμο: Απαντήσεις

Αναγνώσεις: 78
Σημερινές: 0