Κρατήστε τα ψαλίδια γονιδίων υπό έλεγχο!

Η νέα γενετική μηχανική πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς ρυθμιστικούς κανόνες 

Πολλοί ενδιαφερόμενοι από τους κλάδους της βιομηχανίας  και της  έρευνας  ζητούν εκτεταμένη απορρύθμιση της «νέας γενετικής μηχανικής» (Νέα ΓΜ). Εάν το πετύχουν, μεγάλος αριθμός διαφορετικών γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θα μπορέσει να απελευθερωθεί στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντική απειλή για τα οικοσυστήματα, τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων.

Όλοι οι οργανισμοί των οποίων το γονιδίωμα έχει τροποποιηθεί με τη Νέα Γενετική Μηχανική πρέπει επί του παρόντος να υποστούν υποχρεωτική διαδικασία έγκρισης. Αυτό απαιτείται από τους κανονισμούς της ΕΕ και αντιστοιχεί στα ερευνητικά αποτελέσματα της αξιολόγησης  κινδύνων: Η νέα ΓΜ, ειδικά το CRISPR / Cas, επιτρέπει τη βαθιά αλλαγή των βιολογικών χαρακτηριστικών των φυτών και των ζώων. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν δεν εισάγονται νέα γονίδια, καθώς αλλάζουν οι φυσικές λειτουργίες των γονιδίων. Επιπλέον, προκαλούνται συχνά ανεπιθύμητες  αλλαγές στο γονιδίωμα.

Ωστόσο, πολλοί ενδιαφερόμενοι από τους κλάδους της βιομηχανίας  και της επιστήμης απαιτούν την εξαίρεση  των περισσότερων νέων φυτών και ζώων της Γενετικής Μηχανικής από την υποχρεωτική διαδικασία έγκρισης. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούν αλλαγές στον κανονισμό της Ευρ. Ένωσης  για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ωστόσο, τέτοιες απαιτήσεις είναι ασυμβίβαστες με την αρχή της προφύλαξης που περιλαμβάνεται  στο δίκαιο της ΕΕ για την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και της φύσης.

Χωρίς επαρκείς ρυθμιστικούς κανόνες για τη Νέα Γενετική Μηχανική

-Σοβαρής κλίμακας  ζημιές  στη βιοποικιλότητα, είναι πιθανές

-Ενδέχεται να εισαχθούν κίνδυνοι στην παραγωγή τροφίμων και να συσσωρευτούν απαρατήρητοι.

-Δεν θα υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση κινδύνου από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

-Δεν θα  μπορούν να ληφθούν μέτρα κατά της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των οργανισμών στο περιβάλλον.

-Δεν  θα υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των νέων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και των προϊόντων που προέρχονται από αυτούς.

-Η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων που βασίζονται σε πηγές χωρίς   γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς δεν θα  μπορούν πλέον να προστατευθούν. Αυτό ισχύει τόσο για τη βιολογική όσο και για τη συμβατική γεωργία.

Επομένως, απαιτούμε: Όλοι οι οργανισμοί των οποίων το γονιδίωμα έχει γενετικά τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τη Νέα Γενετική Μηχανική πρέπει να υπόκεινται στον ισχύοντα κανονισμό της ΕΕ (Οδηγία 2001/18 / EG) και να υποβάλλονται σε αυστηρή υποχρεωτική διαδικασία έγκρισης. Αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να είναι αναγνωρίσιμοι, ανιχνεύσιμοι και να έχουν σήμανση. Αυτό ισχύει επίσης για τα φυτά και τα ζώα ακόμη και αν δεν έχουν εισαχθεί επιπλέον γονίδια στο γονιδίωμα.

peliti

Αναγνώσεις: 64
Σημερινές: 0